قرآن در اینترنت
37 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1383
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت از محققین
زبان : فارسی